Zasady przyjęć - studia magisterskie
Zasady przyjęć - studia magisterskie

Z dyplomem licencjata filologii

 • studia magisterskie na kierunku filologia  w WSF może rozpocząć każdy kandydat posiadający dyplom licencjata filologii kierunkowej.
 • do podjęcia studiów w specjalizacji nauczycielskiej wymagany jest licencjat w specjalizacji nauczycielskiej
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienie formalności (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.

Z dyplomem licencjata innego kierunku

 • do podjęcia studiów magisterskich na kierunku Filologia w WSF uprawnia dyplom licencjata dowolnego kierunku
 • wybór specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia jest możliwy tylko w przypadku ukończenia przez kandydata studiów I stopnia w specjalizacji nauczycielskiej
 • wymagany poziom znajomości języka kierunkowego to minimum C1 wg ESOKJ. Studia oraz przygotowanie pracy magisterskiej odbywają się w języku danej filologii
 • Wyższa Szkoła Filologiczna nie przeprowadza wstępnych testów językowych, dlatego ważne jest, aby kandydat realistycznie ocenił swój poziom znajomości języka. Warto w tym celu wziąć udział w kursie przygotowawczym dla kandydatów na studia w WSF, aby zweryfikować swoją znajomość języka kierunkowego i nadrobić ewentualne zaległości
 • konieczne jest posiadanie podstawowej wiedzy i zainteresowań w tematyce wybranego seminarium oraz oczytanie w literaturze przedmiotu. Każdy chętny może zapoznać się z literaturą przedmiotu w Czytelni jeszcze nie będąc studentem WSF. Seminaria magisterskie obejmują tematykę z językoznawstwa, literaturo- i kulturoznawstwa oraz z lingwistyki stosowanej
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia wymaganych dokumentów i dopełnienia formalności (podpisanie umowy i opłata wpisowa) do wyczerpania limitu miejsc.
   
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych