Filologia germańska magister - program studiów
Filologia germańska magister - program studiów

 

W 2011 roku program studiów magisterskich w WSF został bardzo wysoko oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną i uznany za nowoczesny, atrakcyjny i przyjazny studentom. Jest w pełni zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. W WSF masz możliwość skomponować swój własny program studiów. Wybierasz samodzielnie blisko 70% treści programowych. Program studiów magisterskich na filologii obejmuje:

  • Przedmioty Praktycznej Nauki Języka danej filologii, tj. mówienie, sprawności zintegrowane, tłumaczenie oraz pisanie akademickie.
  • Seminaria magisterskie, przedmiotowe i uzupełniające o których tematyce sam decydujesz, wybierając dyscyplinę Twojej pracy magisterskiej.
  • Zajęcia kierunkowe i specjalizacyjne, które wybierasz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czyli tłumaczenia specjalistyczne, wykłady monograficzne itp.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych