Organizacja studiów magisterskich
Organizacja studiów magisterskich

Na studiach stacjonarnych zajęcia na uczelni odbywają się zazwyczaj 3 dni w tygodniu, w godz. 8.00–16.30. Obejmują około 12–16 godzin seminariów, ćwiczeń, wykładów. E-learning pozwoli Ci skrócić ten czas. Dzięki samodzielnym zapisom poprzez e-dziekanat dowolnie układasz swój indywidualny plan zajęć.
Pozostałe dni przeznaczone są na samodzielną pracę w bibliotece, korzystanie z zasobów internetowych, czytanie prac i czasopism naukowych.
Taki system nie powinien kolidować z pracą w szkole językowej, czy z pracą na część etatu.

Studia niestacjonarne są dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych zawodowo, posiadających rodziny, mieszkających poza Wrocławiem. 

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych. Liczba godzin dydaktycznych w ramach jednego zjazdu wynosi 12–16. Część zajęć dostępna jest w systemie e-learningowym.
Sam układasz swój plan zajęć. Mogą one odbywać się w sobotę i niedzielę lub tylko w jeden z tych dni. Druga opcja jest możliwa, jeśli uda Ci się odpowiednio wcześnie i dobrze zaplanować swoje zajęcia w e-dziekanacie i połączyć je z e-learningiem.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz swój login i hasło. Dzięki nim najszybciej zapoznasz się z tematyką seminariów magisterskich i będziesz mógł skorzystać z systemu e-zapisów zaraz po ich uruchomieniu.

Jeśli studiujesz już na innej uczelni, wychowujesz sam małe dziecko, jesteś osobą niepełnosprawną, możesz liczyć na szereg udogodnień. Dzięki Indywidualnej Organizacji Studiów możesz łączyć formy studiów, wybierać godziny i prowadzących, rzadziej uczestniczyć w zajęciach. Dla wybitnie zdolnych mamy Indywidualny Program Studiów, który pozwala na konstruowanie własnego, niepowtarzalnego programu.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych