dr Anna Cichoń

Specjalność naukowa:

 • literatura angielska - powieść i autobiografia postkolonialna.

Prowadzone przedmioty:

 • Historia literatury angielskiej
 • Seminarium magisterskie
 • Specjalizacja magisterska
 • Pisanie pracy naukowej--ćwiczenia (I rok studiow magisterskich).

Zainteresowania badawcze:

 • pogranicze fikcji literackiej i autobiografizmu
 • hybrydowość gatunkowa współczesnej prozy autobiograficznej
 • postkolonializm i autobiografizm w tworczości J.M. Coetzee'ego i V.S. Naipaula.

Uzyskane stopnie i tytuły naukowe:

1990 UMCS Lublin - doktor

Opieka promotorska i naukowa:

Liczba wypromowanych licencjatów: 75
Liczba wypromowanych magistrów: 120

Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne:

 • PASE 2008. Papers in Culture and Literature, ed. A. Cichoń and E. Kęblowska-Ławniczak, vol. 2. Wroclaw: Atut. 2009.

Artykuły:

 • 2006 “Boyhood. Scenes from Provincial Life and Youth—J.M.Coetzee’s Autobiographies.” A Universe of (Hi)Stories. Essays on J.M.Coetzee. Polish Studies in English Language and Literature. Ed. Liliana Sikorska. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp 59-66.
 • 2007 “J.M.Coetzee’s Autobiographies as Narratives of Dislocation.” Proceedings of 10th Ege University International Cultural Studies Symposium. Izmir: Ege UP, Str 265-273.   
 • 2007 “Western Colonial Projects in “Heart of Darkness” and Dusklands.” Anglica Wratislaviensis XLV . Wrocław UP, pp 33-46.
 • 2009 co-author Edward Szynal, “Strategies of Renunciation and Practices of Inhabitation in J.M. Coetzee’s Diary of a Bad Year.” In PASE 2008 Papers in Culture and Literature, ed. A. Cichoń and E. Kęblowska-Ławniczak, vol. 2. Wroclaw: Atut. pp 29-36.
 • 2010 “V.S. Naipaul’s Identity Trajectories.” A Fluid Sense of Self: The Politics of Transnational Identity. Silvia Schultermandl and Sebnem Toplu (Eds.) Contributions to Transnational Feminism Series. LIT Verlag: Berlin, 2010, pp 45-60.
 • 2010 “Violence and Complicity in J.M. Coetzee’s Works.” Werkwinkel, Vol. 5 (2), 2010, pp  43-72.
 • 2010 “Doubling the Point: Essays and Interviews as J.M. Coetzee’s Intellectual Autobiography.” Anglica Wratislaviensis XLVIII, 2010, pp 19-26. 

Referaty i odczyty:

 • 2006 Konferencja Autobiographical Association (IABA), Mainz, referat: “Writing the Self, Interpreting Cultures: J. M. Coetzee’s Autobiographical Texts.”
 • 2008 Konferencja PASE, Wrocław, referat wspólny z dr Edwardem Szynalem: “Strategies of Renunciation and Practices of Inhabitation in J.M. Coetzee’s Diary of a Bad Year.”
 • 2008 Konferencja European Society for the Study of English (ESSE), Aartus, referat: "From Ethnicity to Transnationalism: Identity Models in V.S. Naipaul's Work."
 • 2008 Konferecja “Relevant Across Cultures,” Wrocław, referat wspólny z dr Edwardem Szynalem: „Translating African Stories.”
 • 2009 Konferencja PASE, Opole, referat: “Place as Horizon of Identity in V. S. Naipaul’s Fiction.”
 • 2009 Konferencja University of Navarra pt "Academic Autobiography, Intellectual History and Cultural Memory," referat: "Doubling the Point as J.M. Coetzee Academic Autobiography."
 • 2009 Konferencja International Auto/Biography Association (IABA) : "Life-Writing in Europe," Amsterdam, referat: "Construction of Cultural Identity in V.S. Naipaul's Autobiographical Writings."
 • 2010 LIES 2010, 11th April. “Empty treasure chests dumped from departed ships”; Remapping (post)colonialism in art and literature in English. Poznań, referat: “New Maps in V.S. Naipaul’s Half a Life and Magic Seeds”
 • 2010 Pase 2010, referat: “V.S. Naipaul’s Work as Life-Long Autobiographical Project.”
 • 2010 Konferencja  IABA 2010, Brighton, referat: “Intimate and Public Spaces in J. M. Coetzee’s Autobiographical Writings.”
 • 2010 Konferencja "Alternative Construals." Wrocław-- WSF. Referat: “V.S. Naipaul’s Alternative Autobiographies.”

Konferencje naukowe:

 • 2006 Autobiographical Association (IABA), Mainz
 • 2008 PASE, Wrocław
 • 2008 European Society for the Study of English (ESSE), Aartus
 • 2008 “Relevant Across Cultures,” Wrocław
 • 2009 PASE, Opole
 • 2009 University of Navarra, "Academic Autobiography, Intellectual History and Cultural Memory"
 • 2009 International Auto/Biography Association (IABA)
 • 2010 LIES, Poznań  
 • 2010 PASE, Kalisz
 • 2010 IABA, Brighton
 • 2010 Alternative Construals, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław 

Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych:

Recenzent dla "Interactions", kwartalnika Ege University, Izmir, Turcja.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych