Do czego służy numer indywidualny konta bankowego, który jest w e-dziekanacie?

 

Jest to rachunek, który służy do dokonywania wszelkich wpłat związanych z nauką w WSF, ale tylko i wyłącznie od danego studenta. Każdy student ma przydzielony swój indywidualny numer konta, co ułatwia wzajemne rozliczenia pomiędzy WSF a studentem.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych