Konferencja w Charlotte NC
Konferencja w Charlotte NC
11.06.2009
Powstała w 1973 ChLA zrzesza dziś ponad 1000 członków, głównie badaczy ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, i prowadzi szeroko zakrojoną działalność promującą rzetelne badania (literaturoznawcze, antropologiczne, socjologiczne, kulturoznawcze oraz pedagogiczne) nad szeroko pojętą beletrystyką, także filmową, dla młodego odbiorcy. ChLA patronuje programom badawczym, oferuje stypendia i granty, przyznaje nagrody literackie i krytycznoliterackie w sześciu kategoriach, wydaje dwa czasopisma naukowe (ChLA Quarterly oraz Children’s Literature), współfinansuje wydawanie książek oraz organizację konferencji naukowych, ale przede wszystkim tworzy wielopłaszczyznową platformę do wymiany doświadczeń dla badaczy i nauczycieli akademickich zajmujących się rozmaitymi aspektami funkcjonowania kultury dziecięcej i młodzieżowej.
 
Tegoroczna konferencja ChLA (http://www.english.uncc.edu/bestofthree/index.htm) odbyła się w Charlotte, NC. Instytucją goszczącą był University of North Carolina, campus Charlotte Uptown Center. Obrady odbywały się przez cztery dni i były rozłożone na czternaście sesji, z których każda obejmowała sześć lub siedem równoległych paneli obejmujących trzy lub cztery referaty każda. Nie licząc wykładów plenarnych i warsztatów, na konferencji zaprezentowano ponad 250 indywidualnych referatów. Oprócz referatów omawiano aktualne kwestie oraz wyzwania związane z nauczaniem oraz dostępnością literatury dziecięcej w Stanach Zjednoczonych, m.in. ze zbliżającym się wprowadzeniem uaktualnienia ustawy o bezpieczeństwie wyrobów oferowanych konsumentom (the Consumer Product Safety Improvement Act of 2008). W świetle tej ustawy, radykalnie obniżającej poziom ftalanów oraz ołowiu w produktach przeznaczonych dla dzieci, wszelkie wyroby dostępne dla dzieci w wieku do 12 lat muszą posiadać certyfikaty albo zostać wycofane z rynku. Ponieważ książki dla dzieci opublikowane przed 1986 r. (jak w ogóle wszelkie druki z tego okresu) zawierają w tuszu drukarskim śladowe ilości ołowiu, ustawa ta oznaczałaby konieczność usunięcia z bibliotek szkolnych i publicznych (oraz obrotu na rynku wtórnym) milionów egzemplarzy książek dla dzieci. Setki tytułów stałyby się w ten sposób zupełnie niedostępne dla odbiorców na nieokreślony czas. Walne zgromadzenie ChLA postanowiło wesprzeć protest bibliotekarzy, uniwersytetów, wydawnictw, księgarń, rozmaitych organizacji oraz milionów zainteresowanych rodziców, aby książki dla dzieci opublikowane przed 1986 r. nie zostały objęte ustawą CPSIA, która ma wejść w życie w 2010 r.
 
Podczas konferencji Prof. Oziewicz przedstawił referat pt. „The Marriage of Heaven and Hell? Philip Pullman, C. S. Lewis and the Fantasy Tradition” (“Zaślubiny Nieba i Piekła? Philip Pullman, C. S. Lewis a Tradycja Literatury Fantasy”), w którym omówił strukturalne i tematyczne paralele między twórczością współczesnego brytyjskiego autora fantasy Philipa Pullmana, a twórczością C. S. Lewisa oraz konwencji gatunkowej fantasy mitopeicznej. Referat spotkał się z dużym zainteresowaniem i został już złożony do publikacji w renomowanym czasopiśmie naukowym w Stanach Zjednoczonych.
 
Prof. Oziewicz jest amerykanistą oraz specjalistą od literatury fantasy, członkiem takich organizacji naukowych jak Children’s Literature Association, International Research Society for Children’s Literature, Mythopoeic Society oraz Association for the Fantastic in the Arts. Jest członkiem komitetów redakcyjnych dwóch czasopism naukowych (International Research in Children’s Literature oraz Fastitocalon) oraz dyrektorem Pracowni Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej przy Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W jego dorobku znajdują się dwie monografie, dwa współredagowane zbiory pokonferencyjne oraz ponad trzydzieści artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Jego najnowsza książka One Earth One People: The Mythopoeic Fantasy Series of Ursula K. Le Guin, Lloyd Alexander, Madeleine L’Engle and Orson Scott Card (McFarland, 2008) została ogłoszona finalistą tegorocznej Mythopoeic Scholarship Award in Myth and Fantasy Studies, najbardziej prestiżowej nagrody akademickiej w dziedzinie badań nad fantastycznością i mitem (zob. http://www.mythsoc.org/awards/2009/). Prof. Oziewicz prowadzi w WSF seminarium magisterskie z fantastyki oraz zajęcia związane z kulturą amerykańską.
 
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych