Jak będzie wyglądał Twój dyplom magistra
Jak będzie wyglądał Twój dyplom magistra

Po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego otrzymasz dyplom magistra Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Dyplom to oficjalny dokument potwierdzający uzyskanie przez Ciebie wykształcenia wyższego na studiach II stopnia z tytułem magistra na kierunku filologia, w wybranej przez Ciebie specjalności, czyli np. filologii angielskiej.

Wraz z dyplomem wydawany jest suplement, który zawiera m.in.:

  • informacje o Tobie, czyli absolwencie i o uczelni
  • informacje o specjalizacji zawodowej (jeśli ją realizowałeś)
  • dokładne informacje o przebiegu studiów, czyli o przedmiotach, ilościach godzin oraz ocenach, jakie otrzymałeś
  • informację o językach, w jakich prowadzone były zajęcia i zdawane egzaminy (np. polski, hiszpański)
  • temat pracy magisterskiej i ocenę uzyskaną na egzaminie magisterskim
  • sekcję Informacje o uprawnieniach posiadacza dyplomu, która dokładnie opisuje posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe absolwenta.

Innymi słowy, suplement w jasny i wyraźny sposób opisuje to, co robiłeś podczas studiów i wyniki, jakie osiągnąłeś oraz co potrafisz po ukończeniu danej specjalności i specjalizacji.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych