Praca dyplomowa
Praca dyplomowa

Na trzecim roku studiów rozpoczniesz seminarium dyplomowe, którego celem jest przygotowanie Ciebie do napisania pracy dyplomowej. Zwróć jednak uwagę, że tak naprawdę przygotowania zaczynają się znacznie wcześniej: w ramach Praktycznej Nauki Języka uczysz się pracy z tekstem i pisania akademickiego, co będzie przydatne podczas tworzenia Twojej pracy dyplomowej.

Tematyka pracy jest wyznaczona zakresem seminarium. Masz do wyboru:

  • językoznawstwo ogólne, które obejmuje analizę strukturalną tekstów językowych lub pragmatykę komunikacji społecznej
  • językoznawstwo stosowane, czyli metodykę nauczania języka obcego lub teorię przekładu
  • literaturoznawstwo, czyli dziedzinę zajmującą się analizą wybranych tekstów literackich, publicystycznych i innych.

Praca dyplomowa jest autorskim opracowaniem przez studenta wybranego problemu badawczego. Określasz przedmiot badań, perspektywę i domenę badawczą, czyli o czym, jak i na podstawie czego będziesz pisać swoją pracę. 

Praca dyplomowa obejmuje 20-40 stron tekstu i jest pisana w języku danej filologii. Składa się m.in. z wstępu, w którym przedstawiasz temat pracy jako problem badawczy, główne zadania badawcze, itp., zasadniczego korpusu rozprawy, który obejmuje część teoretyczną i materiałowo-analityczną, podsumowanie i bibliografię. Będąc naszym studentem otrzymasz szczegółowe zalecenia dotyczące pracy dyplomowej, abyś mógł napisać ją jak najlepiej. 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych