Languages in Contact 2011
Languages in Contact 2011
13.06.2011

Languages in Contact jest ważnym wydarzeniem naukowym w świecie filologicznym. Specjaliści z całego świata dyskutowali o pochodzeniu języków,  zastanawiali się nad zagadnieniem zagrożonych lub znikających języków, rozważali istotę mechanizmów rządzących zmianami zachodzącymi w języku. To tylko wybrane tematy z szerokiego spektrum zainteresowań badawczych uczestników konferencji.

Wykłady plenarne wygłosili znamienici goście: prof. Denise Schmandt-Besserat (University of Texas), prof. Andrei Avram (Uniwersytet w Bukareszcie), prof. Aleksander Szwedek (UAM), prof. Camelia M. Cmeciu (Danubius University) oraz prof. Richard L. Lanigan (International Communicology Institute).

Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu wraz z Polską Akademią Nauk.

Materiały pokonferencyjne ukażą się w kolejnym tomie z serii Philologica Wratislaviensia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji


 
 

Prof. Denise Schmandt-Besserat o początkach pisma

Profesor Denise Schmandt-Besserat opowiada o swoich przełomowych badaniach, które dowiodły, że najstarszy znany system pisma klinowego wywodzi się z archaicznego systemu liczenia. W głośnych książkach Before Writing i How Writing Came About udowodniła, że bezpośrednimi poprzednikami pisma klinowego były znalezione na wielu stanowiskach archeologicznych liczmany.
 

Badania nad pidżinami i kreolami

Nasz gość z Uniwersytetu w Bukareszcie, profesor Andrei Avram, opowiada o specyfice studiów nad pidżinami i kreolami, m.in. o problemach i uprzedzeniach, z którymi zmagają się specjaliści w tej dziedzinie.
 

Metafory w naszym życiu

Profesor Aleksander Szwedek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), jeden z prekursorów polskiej kognitywistyki, opowiada o roli i znaczeniu metafor w języku potocznym.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych