Konferencja Komunikologiczna
Konferencja Komunikologiczna
22.07.2011

W dniach 15 - 22 lipca 2011 odbyło się doroczne spotkanie językoznawców, zrzeszonych członków i sympatyków  Międzynarodowego Instytutu Komunikologii z siedzibą w Waszyngtonie, USA. W tym roku rola organizatora seminarium przypadła Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, która jest afiliowanym ośrodkiem tej instytucji. Na miejsce obrad komunikologów wybrano Cieplice – urokliwe, dolnośląskie uzdrowisko.

Piąte Sympozjum Letnie Międzynarodowego Instytutu Komunikologii na Śląsku w Polsce było okazją do spotkania czołowych przedstawicieli komunikologii z całego świata. Naukowcy dyskutowali m. in. o kierunkach rozwoju tej interdyscyplinarnej dziedziny nauki. Tematyka prezentacji łączyła zagadnienia z obszaru kilku pokrewnych dziedzin: językoznawstwa, psychologii oraz filozofii, które splatają się w nowatorskim nurcie komunikologii.

Dla kilku amerykańskich i kanadyjskich uczestników był to  pobyt owocny nie tylko intelektualnie, ale i poznawczo, ponieważ było to ich pierwsze spotkanie z Polską.

Dużą atrakcją dla uczestników konferencji była wycieczka po zamkach kotliny jeleniogórskiej oraz Muzeum Miniatur w Kowarach. Miłym akcentem była też wizyta w Muzeum Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie, której towarzyszył koncert skrzypcowy i opowieści o pisarzu - nobliście.
 
Podsumowaniem konferencyjnych prezentacji będzie kolejna publikacja z serii wydawniczej WSF.
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych