Konferencja Tłumacz a komputer 2012
Konferencja Tłumacz a komputer 2012
20.04.2012

Tłumacz a komputer / The Translator and the Computer – pod takim tytułem, w dniach 20-21 kwietnia 2012 roku we Wrocławiu, odbyła się konferencja, zorganizowana wspólnie przez Wyższą Szkołę Filologiczną oraz Centrum Lokalizacji C&M. Zgodnie z zapowiedziami, rozważania podejmowane przez uczestników dotyczyły praktycznych sposobów zastosowania komputera i narzędzi informatycznych w pracy tłumacza. W trakcie konferencyjnych spotkań goście dzielili się swoimi doświadczeniami, prezentowali propozycje usprawnienia pracy nad przekładem, podejmowali refleksje na temat jakości i przyszłości translatoryki w kontekście wciąż udoskonalanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Spotkania konferencyjne zgromadziły pracowników naukowych, zawodowych tłumaczy oraz studentów, wiążących przyszłość z pracą w dziedzinie tłumaczeniowej. Goście, w tym przedstawiciele firm/ dostawców oprogramowania, prowadzili prezentacje produktów oraz praktyczne warsztaty dla uczestników, dotyczące m.in. wykorzystywania w procesie tłumaczenia narzędzi/ oprogramowania takiego jak ApSIC Xbench, Déjà Vu X2, Google Translator Toolkit, SDL Trados Studio, memoQ, XTM i wielu innych.

Z dużym uznaniem uczestników spotkała się formuła konferencji, łącząca wystąpienia plenarne, referaty, prezentacje produktów oraz warsztaty. Dzięki temu Tłumacz a komputer stał się realnym forum wymiany doświadczeń i okazją do spotkań przedstawicieli różnych środowisk, zainteresowanych tematyką przekładu, podnoszeniem jego jakości oraz wykorzystywaniem w tym celu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wybrane referaty konferencyjne zostaną opublikowane w kolejnym tomie serii Wydawnictwa Wyższej Szkoły Filologicznej – Philologica Wratislaviensia.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z gośćmi oraz galerii zdjęć z konferencji.

 
 

Zmiany na rynku tłumaczeń audiowizualnych w Polsce

Profesor Łukasz Bogucki, Kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Przekładu w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim, opowiada o kierunkach rozwoju tłumaczeń audiowizualnych w Polsce. Poruszane tematy to udostępnianie materiałów audiowizualnych osobom niedowidzącym (audiodeskrypcja) i niedosłyszącym (napisy dla niedosłyszących) oraz możliwości zastąpienia wersji lektorskiej napisami lub dubbingiem w polskich warunkach.
 

Dr Maciej Eder o atrybucji autorskiej

Do zainteresowań naukowych dra Macieja Edera z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie należy atrybucja autorska oparta na analizie cech stylistycznych utworów. Naukowiec opowiada o swoich badaniach w krótkiej rozmowie z drem Łukaszem Grabowskim z WSF. Czy wyłącznie na podstawie analizy stylu komputer jest w stanie rozpoznać, kto jest autorem tekstu literackiego?
 

Rola komputera w pracy tłumacza

Dr Jan Rybicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmuje się badaniami statystycznymi języka przekładu, jest też cenionym tłumaczem powieści literackich. Nasz gość dzieli się przemyśleniami o roli komputera i komputerowych narzędzi wspomagających przekład w pracy współczesnego tłumacza.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych