Wizyta prof. Jany Ondrákovej
Wizyta prof. Jany Ondrákovej
06.02.2013

W dniach od 1 do 6 lutego 2013 gościła na naszej Uczelni pani prof. dr Jana Ondráková, kierowniczka Katedry Języka i Literatury Niemieckiej Uniwersytetu w Hradec Králové, z którym WSF zawarła przed rokiem umowę kooperacyjną. Na bogaty program pobytu pani prof. Ondrákovej złożyły się m. in. rozmowy z Dziekanem Wydziału Filologicznego i z Kanclerzem jak również spotkanie z grupą studentów I roku MGN w ramach zajęć z PNJN.

W wypełnionej do ostatniego miejsca auli 114/115 pani prof. Ondráková wygłosiła wykład na temat Korrektur und Therapie sprachlicher Fehler im Bereich schriftlicher Fertigkeiten [Korekta i terapia błędów językowych w zakresie sprawności pisania], połączony z częścią praktyczną i ożywioną dyskusją. Zobacz galerię zdjęć ze spotkania.

Głównym celem wizyty pani prof. Ondrákovej było opracowanie szczegółowego programu wspólnego projektu naukowego badającego postęp w zakresie sprawności językowych studentów licencjackich w trakcie trzyletnich studiów wraz ze szczegółową analizą błędów. Projekt wystartuje w semestrze zimowym 2013/2014 równocześnie w WSF i w Hradec Králové.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych