Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 32.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsf.edu.pl.

W JAKICH CELACH, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Cele marketingowe

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Badanie losów absolwenta

W celach badania losów absolwentów Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przez 5 lat liczonych od 1 września roku następującego po dacie ukończenia studiów. Dzięki tej zgodzie dowiadujemy się, czy jesteś zadowolony z naszych studiów i jak ich ukończenie wpłynęło na Twoją karierę. Na podstawie tych danych możemy rozwijać ofertę i unowocześniać programy kształcenia.

Realizacja usług edukacyjnych i archiwizacja danych po zrealizowaniu usługi

W celach realizacji usług edukacyjnych oraz archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Twoje dane będą przechowywane przez:

 • 50 lat zgodnie z par. 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
 • 20 lat, jeśli dokumentacja dotyczy studiów podyplomowych oraz MBA,
 • okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w przypadku innych usług edukacyjnych (np. szkoleń),
 • 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, jeśli nie podejmiesz u nas studiów.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jako uczelnia na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Twoje dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:

 • dostępu do treści Twoich danych,
 • do sprostowania Twoich danych,
 • do usunięcia Twoich danych, jeżeli:
  • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
  • wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych i w celu badania losów absolwentów jest dobrowolne.

Podanie danych w celach realizacji usług edukacyjnych i archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować dla Ciebie usługi.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania. Oznacza to, że dzięki analizie podanych przez Ciebie danych przedstawimy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

 

---

 

Polityka cookies

 
Informujemy, że Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, pod nr 234 (dalej: WSF), używa na swoich witrynach www technologii cookies, dla celów statystycznych i diagnostycznych. Gwarantujemy Użytkownikom naszych serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
Możesz zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej z której korzystasz.
 
Czym są cookies?
Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas Twoich odwiedzin na różnych stronach w Internecie.
Pliki te pozwalają np. rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 
Polityka plików cookies w WSF
Wyższa Szkoła Filologiczna wykorzystuje technologię cookies w celu:
 • Diagnostyki i poprawy wydajności naszego serwisu www
  Nasz serwis internetowy jest ciągle udoskonalany. Wykorzystanie technologii cookies umożliwia nam wykrywanie błędów na naszej stronie, zależnych np. od rodzaju przeglądarki internetowej, w jakiej strona jest wyświetlana.
 • Tworzenia i analizowania statystyk odwiedzin
  Dzięki technologii cookies zbieramy informacje dotyczące popularności poszczególnych podstron naszego serwisu, czasu spędzonego na naszej stronie, czy statystyk dotyczących geograficznego rozkładu użytkowników naszej strony. W tych celach wykorzystujemy oprogramowanie Google Analytics - zapoznaj się z polityką prywatności Google Analytics.
 • Zapewnienia poprawności wyświetlania witryny
  Pliki cookies umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie. Pozwalają one m.in rozpoznać rodzaj urządzenia użytkownika i dzięki temu dostosować do niego sposób wyświetlania witryny.
Wykorzystywana przez Wyższą Szkołę Filologiczną technologia cookies nie identyfikuje w żaden sposób danych osobowych użytkowników ani nie wpływa na zainstalowane u użytkowników oprogramowanie.
 
Jak wyłączyć pliki cookies?
 
W urządzeniach stacjonarnych:

W urządzeniach mobilnych:

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Polityka prywatności