Goście z Havering College w UK
Goście z Havering College w UK
23.02.2013

W dniach 17 – 23 lutego 2013 r. gościliśmy w Wyższej Szkole Filologicznej Julie Old i Christine Grove – wykładowczynie z Havering College – naszej partnerskiej uczelni w Wielkiej Brytanii. Obie panie od wielu lat zajmują się szkoleniem przyszłych nauczycieli prowadząc zajęcia z dydaktyki nauczania języka angielskiego jako języka obcego. W naszej uczelni nauczycielki przeprowadziły dwa wykłady oraz hospitowały zajęcia dydaktyki.

Wykłady obejmowały część multimedialną ukazującą historię i obecną sytuację Havering College oraz część konwersatoryjną – praktyczne ćwiczenia z metodyki nauczania języka obcego. Poruszone na konwersatorium zagadnienia obejmowały zadania pedagogiki i dydaktyki języka obcego, zasady oceniania możliwości i umiejętności uczniów, różnicowanie metod nauczania, zadań, stylów uczniowskich i źródeł w odniesieniu do sytuacji nauczania i potrzeb uczniów, zasady przygowywania ćwiczeń dostosowanych do uczniów o różnym poziomie zdolności językowych, rozwijanie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za własne uczenie się oraz informację zwrotną w relacji nauczyciel-uczeń.

W ramach zajęć dydaktyki wykładowczynie obserwowały warsztaty dla gimnazjalistów z wykorzystaniem filmów Tima Burtona przeprowadzone przez studentki studiów magisterskich Martę Rosę i Magdalenę Orłowską pod kierunkiem dr Małgorzaty Bieszczanin, które bardzo im się podobały.

W wolnym czasie Julie Old i Christine Grove zwiedzały Wrocław, który zrobił na nich duże wrażenie. Była to ich pierwsza wizyta w Polsce.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych