Konferencja Ways to Protolanguage 3
Konferencja Ways to Protolanguage 3
26.05.2013


Konferencja
Ways to Protolanguage 3
Wrocław, 25–26 Maja, 2013

W pogodny weekend 25-26 maja odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja lingwistyczna zatytułowana Ways to Protolanguage 3 (Ścieżki Protojęzyka 3). Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki współpracy Wyższej Szkoły Filologicznej z Katedrą Filologii Angielskiej i CLES Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr. hab. Piotr P. Chruszczewski z WSF.

W konferencji udział wzięli najwybitniejsi badacze w zakresie ewolucji języka, m.in. prof. Robin Dunbar z Uniwersytetu w Oksfordzie, prof. Peter Gärdenfors ze szwedzkiego Uniwersytetu w Lund, oraz prof. Josep Call z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej w Lipsku. Ciekawą perspektywę „z zewnątrz”, tzn. spoza obszaru językoznawstwa ewolucyjnego zaprezentował prof. dr. hab Tomasz P. Krzeszowski ze Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, proponując rozgraniczenie terminów „protojęzyk” (protolanguage) i „przedjęzyk” (pre-language) w odniesieniu do pierwotnych form komunikacji.

Swoje referaty, teorie i najnowsze wyniki badań naukowych prezentowali również inni znamienici lingwiści z Polski, Europy i świata. Prezentacje te były ogromnie zróżnicowane pod względem tematyki i zastosowanych metod badawczych. Ze szczególnie ciepłym przyjęciem spotkała się projekcja filmu „Projekt Nim” dokumentująca przebieg eksperymentu mającego na celu zbadanie umiejętności komunikacyjnych naczelnych.

Dla studentów naszej uczelni, jak i wszystkich uczestników konferencji, wydarzenie to było nie tylko okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie lingwistyki, lecz także inspiracją do wzmożonej pracy nad własnymi projektami i dokonaniami. WSF ugruntowała swoją pozycję jako znaczący ośrodek rozwoju i wymiany intelektualnej w zakresie neofilologii i nie tylko. Najserdeczniejsze podziękowania należą się organizatorom, którzy wykazali się wyjątkową inwencją i zmysłem organizacyjnym.

Relację z Konferencji przygotowała studentka WSF - Paula Rothermel. Serdecznie dziękujemy!

Zobacz galerię zdjęć z Konferencji

Komitet Naukowy:

  • Prof. Piotr P. Chruszczewski (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. Bogusław Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. Stanisław Prędota (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu)
  • Prof. Zdzisław Wąsik (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu))
  • Prof. Przemysław Żywiczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Komitet organizacyjny:
  • Piotr P. Chruszczewski
  • Aleksandra Knapik
  • Jacek Mianowski
  • Sławomir Wacewicz
  • Anna Zasłona
HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych