Humor w przekładzie - wykładowca WSF na UWr
Humor w przekładzie - wykładowca WSF na UWr
02.12.2013

2 grudnia 2013 r. w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się wykład gościnny zatytułowany "Humor w przekładzie", który wygłosiła dr Aleksandra Knapik, reprezentująca Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu oraz Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk. W części teoretycznej wykładu doktor Knapik przedstawiła zarys najważniejszych współczesnych teorii humorologicznych, w dalszej części, wykład obejmował także prezentację wybranych strategii tłumaczeniowych stosowanych przez tłumaczy przy tłumaczeniu humoru.

Prowadząca wykład przedstawiła wiele przykładów, które ilustrowały omawiane zagadnienia. Ponadto, mając na uwadze fakt, że obecnie większość wybieranych tematów prac magisterskich z zakresu, którego dotyczył wykład zajmuje się analizą humoru w amerykańskich serialach i filmach, dr Knapik dokonała przeglądu historii humoru amerykańskiego ilustrowanego krótkimi filmami pochodzącymi z najwcześniejszego okresu kształtowania się kina amerykańskiego.

Za przygotowanie relacji dziękujemy Dalii Krawczyk, studentce UWr

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych