DS Label - kolejny europejski certyfikat jakości dla WSF
DS Label - kolejny europejski certyfikat jakości dla WSF
18.12.2013

Wyższa Szkoła Filologiczna po raz kolejny została wyróżniona na arenie międzynarodowej. Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2013 r., WSF uzyskała europejski certyfikat jakości – DS Label (Diploma Supplement Label).

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymaliśmy jako jedna z trzech uczelni w Polsce i jako jedyna uczelnia niepubliczna.

Certyfikat DS Label przyznawany jest przez Komisję Europejską uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji, tj.:

  • zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską,
  • bezpłatnie wszystkim absolwentom uczelni automatycznie po ukończeniu studiów,
  • w jednym z powszechnie stosowanych w Europie języków.

Suplement do dyplomu

Suplement do dyplomu jest dokumentem, który pomaga w uznawaniu i w obiektywnej ocenie kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przez ich przyszłych pracodawców w kraju i za granicą. Ułatwia im także kontynuację nauki oraz stanowi odzwierciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia studenta.

Suplement do dyplomu zwiększa więc przejrzystość dyplomów wydawanych przez europejskie uczelnie i ułatwia potencjalnym pracodawcom porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw.

Korzyści dla absolwentów 

Suplement do dyplomu ułatwia absolwentom uczelni mobilność na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz w europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Absolwent uczelni, która posiada certyfikat DS Label, ma pewność, że:

  • otrzymany suplement do dyplomu to dokument rozpoznawalny, zrozumiały i porównywalny w całej Europie,
  • zawarte w suplemencie dane o przebiegu studiów stanowią obiektywny i kompletny zapis akademickich osiągnięć i nabytych kwalifikacji,
  • zapisane w suplemencie informacje, mogą pomóc w uzyskaniu zatrudnienia lub w kontynuacji studiów, również za granicą.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych