Periodyk naukowy AJMP
Periodyk naukowy AJMP

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu we współpracy z Komisją Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu do numeru 6 (2017) wydawała periodyk naukowy pt.:

                    

 

Academic Journal of Modern Philology
wydanie drukowane: ISSN 2299–7164
wydanie elektroniczne: ISSN 2353–321
8

           

Czasopismo trafiło na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 7).

Redaktorem Naczelnym periodyku jest przewodniczący Komisji Nauk Filologicznych PAN Oddział we Wrocławiu, prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski, a redaktorami honorowymi są prof. dr hab. Stanisław Prędota oraz prof. dr hab. Franciszek Grucza, członek rzeczywisty PAN.

Szczegółowe informacje o Academic Journal of Modern Philology

Zobacz także:

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych