Honorary Editors
Stanisław Prędota
Franciszek Grucza

Associate Editors
Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik

Scientific Board of the Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch:
Piotr Cap (Łódź), Camelia M. Cmeciu (Galati, Romania), Piotr P. Chruszczewski (Wrocław), Józef Darski (Poznań), Marta Degani (Verona, Italy), Robin Dunbar (Oxford, UK), Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań), Francesco Ferretti (Rome, Italy), Jacek Fisiak (Poznań), James A. Fox (Stanford, USA), Stanisław Gajda (Opole), Piotr Gąsiorowski (Poznań), Franciszek Grucza (Warszawa), Philippe Hiligsmann (Louvain-la-Neuve, Belgium), Rafael Jiménez Cataño (Rome, Italy), Henryk Kardela (Lublin), Ewa Kębłowska-Ławniczak (Wrocław), Tomasz P. Krzeszowski (Warszawa), Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Łódź), Ryszard Lipczuk (Szczecin), Lorenzo Magnani (Pavia, Italy), Witold Mańczak (Kraków), Marek Paryż (Warszawa), Michał Post (Wrocław), Stanisław Prędota (Wrocław), John Rickford (Stanford, USA), Hans Sauer (Munich, Germany), Aleksander Szwedek (Poznań), Elżbieta Tabakowska (Kraków), Marco Tamburelli (Bangor, Wales), Kamila Turewicz (Łódź), Zdzisław Wąsik (Wrocław), Jerzy Wełna (Warszawa), Roland Willemyns (Brussels, Belgium), Donald Winford (Columbus, USA), Tadeusz Zabrocki (Poznań)

Board of Reviewers
Andrei Avram (Bucharest, Romania), Justyna Bajda (Wrocław), Tommaso Bertolotti (Pavia, Italy), Władysław Chłopicki (Kraków), C. Jac Conradie (Johannesburg, South Africa), Anna Dąbrowska (Wrocław), Tomasz P. Górski (Wrocław), Adam Jaworski (Hong-Kong), Ronald Kim (Poznań), Konrad Klimkowski (Lublin), Richard Lanigan (Washington, D.C., USA), Maria Katarzyna Lasatowicz (Opole), Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków), Piotr Sawicki (Wrocław), Dennis Scheller-Boltz (Innsbruck, Austria), Wojciech Soliński (Wrocław), Marek Stachowski (Kraków), Dieter Stellmacher (Göttingen, Germany), Agnieszka Stępkowska (Warszawa), Waldemar Skrzypczak (Toruń), Magdalena Wolf (Wrocław), Przemysław Żywiczyński (Toruń)

Proofreading
Peter Chmiel (vol. 3)
Graham Crawford
Christian Dumais (vol. 3)
Ronald Kim

Published by:
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32, 50-335 Wrocław
and
Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
http://www.pan.wroc.pl

Cover design / opracowanie graficzne okładki: Małgorzata Tyc-Klekot (vol. 1-3), Konstancja Górny (vol. 3)
DTP / skład:
Eikon Studio, Toruń (vol. 1-2), Dorota Bazan (vol. 3)
Editorial reading / korekta wydawnicza:
Barbara Woldan (vol. 3)
Printed and bound by / druk i oprawa:
Drukarnia Eikon Plus, Kraków (vol. 1-2)

Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch / Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu

Chairperson / przewodniczący: prof. dr hab. Piotr P. Chruszczewski
Deputy chairs / wiceprzewodniczący: dr Aleksandra R. Knapik, dr Katarzyna Buczek
Secretaries / sekretarze: dr Marcin Odelski, dr Szymon Wach

from 2014 © Copyright by Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

All rights reserved

ISSN 2299–7164 (print edition)
ISSN 2353–3218 (on-line edition)