Wykład prof. Adama Głaza
Wykład prof. Adama Głaza
08.03.2014

 

Na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału Komisji Nauk Filologicznych PAN oraz Katedry Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu WSF, dnia 8 marca 2014 r. dr hab. Adam Głaz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przedstawił wykład gościnny pt. „Znak językowy, symbolizacja, metonimia, wirtualność”.

Wykład oparty był o podstawy lingwistyki kognitywnej. Wskazane zostały teorie semiotyczne, dzięki którym badać można relacje zachodzące między formą a znaczeniem znaku. Prelegent wykazał, że znak językowy ma naturę metonimiczną, a słowo nabiera znaczenia za pośrednictwem pojęć, dlatego też znaczenie słów oraz komunikaty przesyłane przez słowa są zależne od człowieka i same z siebie nic nie znaczą.

Aby sformułować odpowiedź na pytanie czym właściwie jest język, prelegent wyjaśnił rozumienie pojęć sygnalizowanych w temacie wykładu, ostatecznie formułując tezę, według której język ze swej natury jest wirtualny.

Autor Relacji: Paweł Zatryb, student WSF

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych