Konferencja Languages in Contact 2014
Konferencja Languages in Contact 2014
18.05.2014

W dniach 17–18 maja 2014 roku odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji Languages in Contact, zorganizowanej wspólnie przez Katedrę Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu Wyższej Szkoły Filologicznej, Komisję Nauk Filologicznych PAN, Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Maltańskiego oraz Międzynarodowy Instytut Komunikologii z siedzibą w Waszyngtonie.

Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował okolicznościowy list do uczestników konferencji. List ten został odczytany przez prof. Piotra Chruszczewskiego – przewodniczącego Komisji Nauk Filologicznych PAN.

Konferencję otworzyli wspólnie prof. dr hab. Norbert Morciniec – rektor Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz – prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Konferencja poświęcona była głownie lingwistyce kontaktu, językoznawstwu antropologicznemu, ogólnemu i porównawczemu. Przedstawiono także referaty z socjolingwistyki, pragmatyki językowej, translatologii i etnografii komunikacji. Swoje wystąpienia zaprezentowało ponad 60 prelegentów z Polski, Niemiec, Holandii, Austrii, USA, Rumunii, Chorwacji, Litwy i Szwajcarii.

Autorami wykładów plenarnych byli prof. dr Donald Winford (Ohio State University, Columbus, USA), prof. dr Marie Alexander (University of Malta), prof. dr hab. Waldemar Skrzypczak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. dr hab. Grzegorz Godlewski (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Kamila Turewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi).

Zobacz galerię zdjęć z konferencji (aut. J. Mianowski i G. Ziemkiewicz)

Program konferencji:

Komitet Naukowy:

 • Prof. Andrei Avram (University of Bucharest, Romania)
 • Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland)
 • Prof. Ray Fabri (University of Malta)
 • Prof. Grzegorz Godlewski (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. Franciszek Grucza (Polish Academy of Sciences)
 • Prof. Grzegorz Kleparski (University of Rzeszów, Poland)
 • Prof. Tomasz P. Krzeszowski (University of Social Sciences, Warsaw, Poland)
 • Prof. Witold Mańczak (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. Rafał Molencki (Silesian University, Poland)
 • Prof. John Rickford (Stanford University, USA)
 • Prof. Denise Schmandt-Besserat (University of Texas, Austin, USA)
 • Prof. Piotr Stalmaszczyk (University of Lodz, Poland)
 • Prof. Waldemar Skrzypczak (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
 • Prof. Kamila Turewicz (University of Humanities and Economics in Lodz, Poland)
 • Prof. Stanisław Prędota (Polish Academy of Sciences, Wroclaw Branch; University of Opole; University of Wroclaw)
 • Prof. Zdzisław Wąsik (Philological School of Higher Education in Wroclaw; Adam Mickiewicz University; International Communicology Institute, Washington, D.C., USA)
 • Prof. Piotr P. Chruszczewski (Polish Academy of Sciences, Wroclaw Branch; University of Wroclaw; Philological School of Higher Education in Wroclaw; International Communicology Institute, Washington, D.C., USA)

Komitet organizacyjny:

 
 

Badania nad maltańskim językiem migowym

O metodach i charakterze badań nad maltańskim językiem migowym opowiada Prof. dr Marie Alexander.
 

O roli kognitywistyki w językoznawstwie 

Prof. dr hab. Waldemar Skrzypczak wyjaśnia, jaką rolę we współczesnym językoznawstwie pełni kognitywistyka.
 

Czym jest językoznawstwo kontaktowe? 

Co kryje się pod pojęciem contact linguistics wyjaśnia Prof. dr Donald Winford z Ohio State University.
 

Antropologia słowa a antropologia lingwistyczna 

W krótkiej rozmowie z p. Katarzyną Buczek prof. dr hab. Grzegorz Godlewski tłumaczy, czym jest antropologia słowa i jakie są jej główne idee.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych