Wizyta naszych partnerów z Norwegii
Wizyta naszych partnerów z Norwegii
31.05.2014

W dniach 25-31 maja 2014 r. gośćmi Wyższej Szkoły Filologicznej byli Turid Hillestad Nel oraz John Seriot z naszej uczelni partnerskiej Hogskulen i Sogn og Fjordane w Sogndal, Norwegia.

Wizyta przedstawicieli partnerskiej uczelni odbyła się w ramach projektu Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym na kierunku Filologia w WSF, we współpracy z Hogskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Projekt ten realizowany jest z tzw. Funduszy Norweskich w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Przewiduje on m.in. opracowanie nowych programów kształcenia na studiach o profilu praktycznym, wyposażenie laboratorium tłumaczeniowego i uruchomienie portalu Student-Absolwent-Pracodawca (wspomagającego Biuro Karier).

Turid Hillestad Nel odpowiada za współpracę międzynarodową w HiSF, a John Seriot jest wyładowcą tej uczelni. Była to już jego trzecia wizyta w WSF. Podczas pobytu naszych gości w WSF miały miejsce m.in. następujące wydarzenia:

 • Spotkanie z pracodawcami
  Celem spotkania było nawiązanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni oraz przedstawienie możliwości współpracy pomiędzy WSF  a firmami i instytucjami w zakresie współtworzenia sylwetki absolwenta preferowanej przez potencjalnych pracodawców. Zaproszeni goście byli przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających pracowników z zaawansowaną znajomością języków obcych, m.in. linii lotniczych Qatar Airways, Centrum Lokalizacji C&M, firmy z branży e-learningowej Funmedia czy instytucji edukacyjnej Oświata. Dla naszych norweskich gości spotkanie tłumaczył Grzegorz Piątkowski, wykładowca WSF.
  Prezentacja Hogskulen i Sogn og Fjordane studentom WSF
  Aby przybliżyć naszym studentom uczelnię z Sogndal, z którą współpracujemy od 2009 roku, Turid Hillestad Nel przeprowadziła prezentację Hogskulen i Sogn og Fjordane. Nasza współpraca początkowo wiązała się z wymianą studentów oraz kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach programu Erasmus. Dzięki projektom realizowanym w ramach Funduszy Norweskich, współpraca może się rozwijać także w innych wymiarach.
  Obejrzyj galerię zdjęć
 • Wykład Johna Seriota
  Joht Seriot, literaturoznawca prowadzący w Hogskulen i Sogn og Fjordane zajęcia ze studentami Wydziału Edukacji i Sportu, wygłosił dla naszych studentów wykład zatytułowany Angielska poezja wojenna. Podczas wykładu, na przykładzie kilku utworów literackich z lat 1915 - 1920 oraz piosenki Stinga z roku 1984, pokazał różnorodność form ekspresji, oceny moralnej "konieczności wojny" i postaw patriotycznych, a także możliwość propagandowego wykorzystania poezji. 
  Obejrzyj galerię zdjęć

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych