Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

WSF współpracuje z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, w ramach programu Fulbright English Teaching Assistant (ETA).  

Zgodnie ze statutem Komisji Fulbrighta, jej głównym celem jest "krzewienie wymiany naukowej i kulturalnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi. W ramach swoich programów Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich ludzi nauki oraz instytucji naukowych."

Stypendyści programu  Fulbright English Teaching Assistant prowadzą w WSF zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, kultury i literatury angielskiej. Dzięki programowi nasi studenci mają możliwość kontaktu z absolwentami najlepszych amerykańskich uczelni. Uczestnicy programu to rodzimi użytkownicy języka angielskiego (native speakers) posiadający przygotowanie do nauczania języka angielskiego na poziomie akademickim oraz stosowne doświadczenie. Dzieląc się ze studentami WSF swoimi doświadczeniami, przekazują im wiedzę i umiejętności nabyte w amerykańskich uniwersytetach oraz wnoszą nowe, świeże spojrzenie na dydaktykę języka angielskiego.

W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Filologiczna gościła stypendystkę Genevieve Campisano. WSF to jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce, która zwyciężyła w konkursie na przyjmowanie dwóch stypendystów programu Fulbright English Teaching Assistants w roku akademickim 2015/16.

Strona Fulbright English Teaching Assistants Program

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych