Dlaczego doskonalenie zawodowe w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu?
 • Organizowany przez nas proces doskonalenia nauczycieli i lektorów języków obcych uwzględnia centralną, a przede wszystkim aktywną rolę uczestników szkoleń. Z tego też względu podczas realizacji warsztatów i szkoleń wykorzystujemy wyłącznie metody aktywizujące, w tym przede wszystkim: dyskusje, projekty, prezentacje indywidualne/grupowe, opracowywanie konspektów lekcji, symulacje, miko – teaching, obserwacje, analizę przypadku.
 • Kadra prowadząca warsztaty i szkolenia doskonalące to zespół doświadczonych profesjonalistów i ekspertów – przedstawicieli środowiska naukowego i oświaty. Przede wszystkim to jednak praktycy, specjaliści w zakresie metodyki i dydaktyki języków obcych, doskonale znający realia polskiej szkoły. Poznaj bliżej naszych ternerów: dr Małgorzata Bieszczanin, mgr Małgorzata Kaspryszyn, dr Anna Pol
 • Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu to uczelnia oferująca najwyższą jakość kształcenia, zarówno językowego, jak i specjalistycznego. Posiadamy także niezwykle bogate doświadczenie w zakresie dydaktyki języków obcych, a realizowane przez nas programy kształcenia studentów, w tym także przyszłych nauczycieli i lektorów języków obcych, mają charakter przede wszystkim praktyczny. Formalnym potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest niewątpliwie wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.
 • Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

A zatem doskonalenie zawodowe w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, bo wyróżnia nas:

 • otwartość na potrzeby nauczycieli i lektorów języków obcych;
 • wysoka jakość kształcenia o charakterze praktycznym, a zatem przygotowującego do efektywnego funkcjonowania w klasie szkolnej;
 • organizowanie form doskonalenia wyłącznie w oparciu o metody aktywizujące;
 • aktualna i niezwykle bogata tematyka szkoleń,  odpowiadająca najnowszym tendencjom w dziedzinie dydaktyki i metodyki języków obcych;
 • koncentracja na rozwiązaniach praktycznych, umożliwiających tworzenie ‘dobrych’, a zarazem nietuzinkowych lekcji języka obcego;
 • doradztwo przedmiotowe w zakresie poszczególnych języków obcych, a co za tym idzie indywidualizacja procesu doskonalenia;
 • różnorodność form doskonalenia;
 • elastyczność w doborze form szkoleniowych;
 • profesjonalna kadra.

 

Powrót do strony głównej

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych