Zgłoszenie na szkolenia i zasady odpłatności
  1. Zgłoszenie na szkolenie metodyczne następuje poprzez wypełnienie formularza on-line. Termin zgłoszenia jest każdorazowo podany przy danym kursie.
  2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają mailowo informację potwierdzającą organizację szkolenia.
  3. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest skompletowanie grupy minimum 12 osobowej.
  4. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym kursie.

W tytule przelewu należy wpisać:
Szkolenia metodyczne, nazwisko i imię, data szkolenia

Numer rachunku:
23 1750 1064 0000 0000 0856 4167
Raiffeisen Bank Polska S.A. O. we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
ul. Sienkiewicza 32
50-335 Wrocław

Opłatę należy uiścić najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia. W przypadku uiszczenia opłaty wcześniej niż 10 dni przed terminem szkolenia uczestnik otrzymuje zniżkę. Wysokość zniżki jest każdorazowo podana w opisie szkolenia.

Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej (e – mail na adres: szkolenia@wsf.edu.pl) najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenia się na szkolenie uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkolenia@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych