Aktywni językowo - interAktywni w nauczaniu

Głównym celem projektu, realizowanego od 1 lutego 2014 do 31 stycznia 2016, jest wzmocnienie i rozszerzenie współpracy instytucjonalnej między Wyższa˛ Szkoła˛ Filologiczna˛ i Sogn og Fjordane University College (HiSF), Sogndal, Norwegia, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie dydaktyki języków obcych.

Najważniejsze cele projektu to:

  • opracowanie innowacyjnych interaktywnych materiałów dydaktycznych na poziomach zaawansowania A1–C1 wg ESOKJ do praktycznej nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Materiały z zakresu wszystkich sprawności językowych zostaną opracowane przez dydaktyków WSF, a następnie, po ewaluacji norweskich ekspertów, zamieszczone na platformiee-learningowej WSF;
  • realizacja praktyk pedagogicznych przez studentów WSF w Norwegii (październik 2014) oraz studentów HiSF w Polsce (kwiecień 2015);
  • organizacja międzynarodowej konferencji (październik 2015) z obszaru dydaktyki języków obcych, będącej podsumowaniem efektów działań projektowych i przygotowanie publikacji prezentującej rezultaty oraz dobre praktyki wypracowane w projekcie.

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych