Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego
Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego

W dniu 7 maja 2015 r w siedzibie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu odbyło się spotkanie pn. Filolog atrakcyjny na rynku pracy – część 2. Było to drugie, podsumowujące spotkanie z przedstawicielami pracodawców oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni zorganizowane w ramach projektu Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym  na kierunku Filologia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, we współpracy z Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norwegia.

 

 

Celem spotkania było przede wszystkim:

  • przedstawienie nowej oferty kształcenia na studiach I i II stopnia o profilu praktycznym opracowanej we współpracy z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • podsumowanie oceny programów kształcenia dokonanej przez przedstawicieli uczelni partnerskiej oraz pracodawców,
  • prezentacja portalu komunikacji studentów, absolwentów i pracodawców,
  • podsumowanie działań i rezultatów projektu,
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni partnerskiej Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Dla naszych norweskich gości spotkanie tłumaczył mgr Grzegorz Piątkowski, wykładowca WSF. Zaproszeni goście byli przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji zatrudniających pracowników z zaawansowaną znajomością języków obcych, m.in. Centrum Lokalizacji C&M, Funmedia, El Sueño, Oświata Spółdzielnia Pracy, Pro-Staff Polska, Centrum podróży Planeta.

 

Galeria zdjęć ze spotaknia pn. Filolog atrakcyjny na rynku pracy - część 2.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych