Międzynarodowa Konferencja Italianistyczna
Międzynarodowa Konferencja Italianistyczna
16.05.2015SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE DI WROCŁAW
(WYŻSZA SZKOŁA FILOLOGICZNA WE WROCŁAWIU)

Convegno internazionale di Italianistica
Wrocław / Breslavia, 15-16 maggio 2015

Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa

W dniach 15-16 maja 2015 r. odbyła się konferencja italianistyczna zorganizowana przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. Konferencja pod tytulem Dalle Belle Lettere alla letteratura di massa (Od literatury pięknej do litaraturej masowej) miała charakter międzynarodowy – wzięło w niej udział ok 20 naukowców z Polski, Włoch, Niemiec i Czech. Po przywitaniu gości przez Rektora WSF prof. Norberta Morcińca, głos zabrał konsul honorowy Republiki Włoskiej we Wrocławiu, Pani Monika Kwiatosz, która zwrociła uwagę na rolę, jaką literatura masowa pełni w dzisiejszej kulturze, na przykladzie kryminałów Marka Krajewskiego, tłumaczonych i znanych także we Włoszech.

Po wykładzie wprowadzającym w tematykę konferencji, wygłoszonym przez dra Davide Artico z IFR UWr. prelegenci przedstawili różne aspekty kultury masowej: od literatury dziecięcej przez komiks do książek kryminalnych oraz adaptacji arcydzieł literaturej pięknej na użytek szerokiej publiczności.

 

                    

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli:

  • Prof. dr hab. Mirosław Loba (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
  • Prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
  • Prof. dr hab. Wojciech Soliński (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  • Prof. dr hab. Alessandro Baldacci (Uniwersytet Warszawski)
  • Prof. dr hab. Ingeborda Beszterda (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)
  • Dr Maurizio Mazzini (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych