Międzynarodowa konferencja Ways to Religion
Międzynarodowa konferencja Ways to Religion
07.06.2015

W dniach 6–7 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja pt. Ways to Religion współorganizowana przez Katedrę Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu Wyższej Szkoły Filologicznej, Polską Akademię Nauk Odddział we Wrocławiu oraz liczne podmioty akademickie z kraju:

 • Katedrę Lingwistyki Komputerowej, Uniwersytet Jagielloński
 • Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, Uniwersytet Łódzki
 • Zakład Studiów Żydowskich, Uniwersytet Wrocławski
 • Zakład Pragmatyki Językowej, Uniwersytet Łódzki
 • Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski
 • Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
 • Instytut Anglistyki, Uniwersytet im Marii Curie-Skłodowskiej
 • Instytut Filologii Angielskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
 • Akademię „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski

i z zagranicy:

 • International Communicology Institute, Washington, D.C., USA
 • Pontificia Università della Santa Croce, Rzym
 • Università degli Studi Roma Tre, Rzym
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Programul de Studii Religioase, Bukareszt
 • Stację Naukową PAN w Rzymie

Konferencja rozpoczęła się od pełnego erudycji wykładu plenarnego profesora Tomasza P. Krzeszowskiego, znanego miłośnika Wrocławia i fajek. Wykład dotyczył sposobu różnego ujęcia metafory. Po okraszonym brawami wystąpieniu profesora, swoją prezentacje rozpoczęła profesor Madeea Axinciuc z Uniwersytetu w Bukareszcie. Prezentacja poparta zdjęciami fragmentów ortodoksyjnych kościołów w Rumunii wywołała żywą dyskusję. Kolejnymi prelegentami wykładów plenarnych byli: profesor Camelia Cmeciu z Uniwersytetu w Bukareszcie, profesor Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Adam A. Szafrański z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Iwona Węgrzyn z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz profesor Przemysław Żywiczyński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W konferencji wzięli także liczny udział doktoranci z Akademii „Artes Liberales” kierowanej przez prof Jerzego Axera.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć
 

   

   

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych