Languages in Contact

Aleksandra R. Knapik, Katarzyna Buczek, Piotr P. Chruszczewski and Richard L. Lanigan, John R. Rickford (eds.) 2018: Ways to Religion. Vol. 2. Wrocław, Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 8. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Aleksandra R. Knapik, Katarzyna Buczek, Piotr P. Chruszczewski and Richard L. Lanigan, John R. Rickford (eds.) 2017: Ways to Religion. Vol. 1. Wrocław, Washington, D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 7. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Tomasz Włodarski 2016: Evaluative Insights into Lives: Towards a Cognitive and Axiological Analysis of Obituaries. Wrocław, Washington: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 6. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Piotr P. Chruszczewski, Richard L. Lanigan, John R. Rickford and Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (eds.) 2015: Languages in Contact 2014. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 5. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Paulina Kłos-Czerwińska 2015: Discourse: An Introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu. Wrocław, Washington: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 4. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Konrad Klimkowski 2015: Towards a shared curriculum in translator and interpreter education. Wrocław, Washington: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute (Languages in Contact. Vol. 3. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford and Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski, Sławomir Wacewicz, Przemysław Żywiczyński (eds.) 2014: Ways to Protolanguage 3. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (Languages in Contact. Vol. 2. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford and Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski (eds.) 2014: Languages in Contact 2012. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (Languages in Contact. Vol. 1. Editor-in-chief: Piotr P. Chruszczewski).
Do pobrania tutaj  

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych