Konferencja Active in Languages – inter-Active in Teaching
Konferencja Active in Languages – inter-Active in Teaching
25.10.2015

W dniach 24-25 października Wyższa Szkoła Filologiczna była gospodarzem i organizatorem międzynarodowej konferencji Active in Languages – inter-Active in Teaching. Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań i narzędzi technologicznych (ICT) w e-edukacji - głównie w nauczaniu języków obcych na różnych etapach edukacji: od nauczania wczesnoszkolnego do uniwersyteckiego.

Udział zagranicznych gości z Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Austrii i Wielkiej Brytanii oraz polskich dydaktyków i specjalistów umożliwił wymianę cennych doświadczeń dotyczących wykorzystywania e-metod i narzędzi w kształceniu językowym w kształceniu językowym. W ramach konferencji zaprezentowany został potencjał nowoczesnych platform e-learningowych oraz użytecznych aplikacji i programów wspierające tradycyjne metody nauczania. Wśród przykładów dobrych dolnośląskich praktyk, przedstawiona została koncepcja organizowanych od wielu lat przez naszą uczelnię konkursów dla gimnazjalistów w formie online tj. zDolnego Ślązaka Gimnazjalisty, a także idea e-podręcznika – w kontekście obecnie realizowanego projektu MEN. Patronatem objęli wydarzenie: Dolnośląski Kurator Oświaty, Minister Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Rektorzy Sogn og Fjordane University College i Wyższej Szkoły Filologicznej.

Konferencja była uwieńczeniem realizowanego przez Wyższą Szkołę Filologiczną przy wsparciu Funduszy Norweskich projektu FSS i okazją do zaprezentowania jego wyników. Wykładowcy WSF zaprezentowali stworzone w ramach projektu interaktywne materiały online do praktycznej nauki języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz włoskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

  

  

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych