Przewody wszczęte
Przewody wszczęte

 Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie:  https://bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie

Lp.

Imię i nazwisko

Promotor/
Promotor 
pomocniczy

Recenzenci

Data wszczęcia

1

mgr Agata Figiel

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

dr Szymon Wach

 

25.02.2015

2

mgr Kamila Biniek

prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

prof. dr hab. Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Marek Kuźniak, Uniwersytet Wrocławski

01.06.2016

3

mgr Ryszard Chojnowski

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

dr Aleksandra Knapik

 

01.03.2017

4

mgr Aneta Daniel

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski 
dr Aleksandra Knapik

 

20.12.2017

5

mgr Justyna Piasecka

dr hab. Adam Wojtaszek

 

23.05.2018

6

mgr Dorota Zawadzka

prof. dr hab. Norbert Morciniec

prof. dr hab. Lesław Cirko, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Roman Lewicki, PWSZ w Koninie

28.11.2018

7

mgr Magdalena Baczyńska

dr hab. Adam Wojtaszek

prof. dr hab. Andrzej Łyda, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

20.02.2019

8

mgr Małgorzata Sankowska-Jackiewicz

prof. dr hab. Jacek Pleciński

dr hab. Ingeborga Beszterda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, Uniwersytet Śląski

20.02.2019

9

mgr Janusz Kawka

prof. dr hab. Norbert Morciniec

 

24.04.2019

10

mgr Katarzyna Kubaszewska-Szymczyk

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

11

mgr Marcin Telidecki

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

12

mgr Anna Lisiecka

prof. dr hab. Michał Post

 

24.04.2019

13

mgr Wiktor Szochner

prof. dr hab. Michał Post

 

24.04.2019

14

mgr Yuliia Zakharova

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych