Przewody wszczęte
Przewody wszczęte

 Recenzje i streszczenia znajdują się na stronie:  https://bip.wsb.pl/wsf/rozprawy-doktorskie

Lp.

Imię i nazwisko

Promotor/
Promotor 
pomocniczy

Recenzenci

Data wszczęcia

1

mgr Agata Figiel

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

dr Szymon Wach

 

25.02.2015

2

mgr Ryszard Chojnowski

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski

dr Aleksandra Knapik

 

01.03.2017

3

mgr Aneta Daniel

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski 
dr Aleksandra Knapik

 

20.12.2017

4

mgr Justyna Piasecka

dr hab. Adam Wojtaszek

 

23.05.2018

5

mgr Janusz Kawka

prof. dr hab. Norbert Morciniec

 

24.04.2019

6

mgr Katarzyna Kubaszewska-Szymczyk

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

7

mgr Marcin Telidecki

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

8

mgr Anna Lisiecka

prof. dr hab. Michał Post

 

24.04.2019

9

mgr Wiktor Szochner

prof. dr hab. Michał Post

 

24.04.2019

10

mgr Yuliia Zakharova

prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

24.04.2019

 

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych