Publikacje pokonferencyjne

Małgorzata Bieszczanin, Anna Zasłona (eds.) 2015: Active in Languages – inter-Active in Teaching. Proceedings of the Conference held in Wrocław, October 24–25, 2015, organized by the Philological School of Higher Education. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
Do pobrania tutaj  

 

Łukasz Grabowski, Tadeusz Piotrowski (eds.) 2015: The Translator and the Computer 2 (Proceedings of a Conference held in Wrocław, October 25–26, 2014, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
Do pobrania tutaj  

 

Tadeusz Piotrowski, Łukasz Grabowski (eds.) 2013: The Translator and the Computer (Proceedings of a Conference held in Wrocław, April 20–21, 2012, organized by the Philological School of Higher Education and C&M Localization Centre). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
Do pobrania tutaj  

 

© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych