Międzynarodowa Konferencja Languages in Contact 2016
Międzynarodowa Konferencja Languages in Contact 2016
29.05.2016

W dniach 28–29 maja 2016 roku odbyła się piąta edycja międzynarodowej konferencji Languages in Contact, zorganizowanej wspólnie przez Katedrę Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu Wyższej Szkoły Filologicznej, Komisję Nauk Filologicznych PAN, Wydział Lingwistyki Ohio State University, Columbus, USA oraz Międzynarodowy Instytut Komunikologii z siedzibą w Waszyngtonie.

Zgodnie z założeniem konferencja Languages in Contact jest poświęcona lingwistyce kontaktu (ang. Contact Linguistics). Pomysłodawcy i organizatorzy konferencji kierują się potrzebą zbadania społeczności mownych języków mniejszościowych, języków ginących oraz języków kontaktu m.in. pidżynów i kreoli, jak również zamiarem doprecyzowania przedmiotu badania praktyk kulturowych realizowanych za pomocą języka. Tegoroczne wydarzenie akademickie jak zwykle było okazją do integracji młodych badaczy i doktorantów stawiających swoje pierwsze kroki w nauce. Tematyka wystąpień koncentrowała się na lingwistyce kontaktu, zagadnieniach językoznawstwa antropologicznego, ogólnego oraz porównawczego. Przedstawiono również referaty z socjolingwistyki, pragmatyki językowej, translatologii i etnografii komunikacji. Swoje wystąpienia zaprezentowało 49 prelegentów ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Włoch, Rumunii, Chorwacji, Hiszpanii, Meksyku oraz Polski.

Wykłady plenarne wygłosili: dr Robert Borges (Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski), dr Anna Drogosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. Ronald Kim (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland) oraz prof. Tomasz P. Krzeszowski (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie).

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych