E-słowniki

Podkreślając nowoczesność i innowacyjność kształcenia w WSF, obowiązkowo należy wskazać na niezwykle bogate zasoby platformy e-learningowej WSF, w tym w szczególności na zamieszczone na niej utworzone w ramach projektu Filolog dla środowiska tematyczne e-słowniki. Słowniki, opracowane przez wykładowców WSF, utworzone zostały dla wszystkich języków specjalności prowadzonych na kierunku Filologia w WSF, tj. angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i włoskiego. Każdy ze słowników obejmuje wybrane zagadnienia tematyczne, opracowane pod względem tekstowym i leksykalnym w odniesieniu do przedmiotów wchodzących w skład modułu Języki specjalistyczne – Człowiek i środowisko. Zawarte w e-słownikach hasła są niezwykle różnorodne i odnoszą się wyłącznie do zakresu tematyki środowiska człowieka,  bogactwa, zagrożeń i ochrony środowiska przyrodniczego itp. Na każdej z filologii hasła i definicje zostały tak dobrane, aby odpowiadać poziomowi biegłości językowej B2-C1 wg ESOKJ. W trosce o wysoką jakość e-słowników, a także ich porównywalność każdy z nich opracowany został wg konkretnego schematu. I tak każdy ze słowników, niezależnie od języka obcego, dla którego był tworzony, zawiera: 60 haseł wraz z definicjami, zdjęcia/grafiki, kolokacje oraz pliki audio z wymową.

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładem hasła w e-słowniku.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych