Ekoseminarium w Norwegii dla kadry i studentów WSF

W dniach 12–19 września 2015 przedstawiciele WSF (2 koordynatorów, 5 wykładowców i 10 studentów) wzięli udział w Ekoseminarium dla kadry i studentów WSF, zorganizowanym przez uczelnię partnerską, HiSF. Celem seminarium było przybliżenie przedstawicielom nauk humanistycznych tematyki środowiskowej na podstawie kilku wybranych tematów i zainspirowanie do poszukiwania i podejmowania projektów o charakterze interdyscyplinarnym, szczególnie w odniesieniu do zagadnień ekologicznych. W czasie seminarium uczestnicy brali udział w praktycznych ekowarsztatach na norweskiej wyspie Atløy (m.in. zbierając i łowiąc przedmioty swoich późniejszych badań, np. kraby, które, po zakończonych pracach bezpiecznie wróciły do wód norweskich), występowali z prezentacjami dotyczącymi stanu środowiska i ochrony dóbr naturalnych w Polsce oraz przestawiali swoje wyniki prac interdyscyplinarnych wykładowcom norweskim i grupie studentów geologii z całego świata. Słuchacze byli pod wielkim wrażeniem, gdy dowiedzieli się, że reprezentanci WSF nie są przedstawicielami nauk ścisłych tylko FILOLOGAMI. Przy tej okazji nasi studenci i wykładowcy po raz kolejny udowodnili, że naprawdę są WYJĄTKOWI-JĘZYKOWI!

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych