E-kursy

W ramach projektu „Filolog dla środowiska” na platformie e-learningowej WSF utworzonych zostało łącznie 30 ekokursów e-learningowych wspierających rozwój umiejętności językowych oraz kompetencji informatycznych studentów. Opracowanie e-kursów w oparciu o na co dzień odległe filologom treści środowiskowe stanowiło od początku ambitne wyzwanie dla wykładowców WSF zaangażowanych w realizację projektu. Z tym większą satysfakcją należy podkreślić, że, podczas ich tworzenia skutecznie i owocnie wykorzystali zaproponowane im wsparcie merytoryczne, udowadniając tym samym profesjonalizm, otwartość i gotowość do podejmowania ciekawych i ambitnych działań. E-kursy przygotowane zostały we wszystkich językach kierunkowych filologii, tj. języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim i odnoszą się do następujących poziomów biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: A2/B1, B2/ C1. Kursy wspierają rozwój receptywnych i produktywnych sprawności językowych: czytania ze zrozumieniem, słuchania ze zrozumieniem, pisania, konwersacji oraz gramatyki praktycznej, a ich treści związane są ściśle z tematyką środowiskową, w szczególności z zakresami tematycznymi przedmiotów, w ramach których zostały przygotowywane.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych