Kompendium

Multimedialne kompendium wiedzy środowiskowej stanowi uzupełnienie intensywnego szkolenia z zakresu wiedzy środowiskowej, które miało miejsce podczas zorganizowanych w WSF w maju 2015 r. ekowarsztatów. Kompendium jest zbiorem zagadnień i tematów, stanowiących materiał szkoleniowy dla kadry WSF, wspierający w planowaniu, realizacji i ewaluacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tematyki środowiska. Zagadnienia z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zmian klimatu itp. zostały w sposób profesjonalny i dostosowany do potrzeb filologów opracowane we współpracy reprezentantów HiSF oraz pracowników Działu e-learningu WSF. Kompendium, powstałe w oparciu o wiedzę merytoryczną pracowników Wydziału Nauk Technicznych i Inżynieryjnych HiSF, wnioski z warsztatów szkoleniowych i doświadczenia kadry HiSF z realizacji zajęć o tematyce środowiskowej, wzbogaca warsztat pracy i stanowi źródło wiedzy, inspiracji i materiałów autentycznych dla filologów – wykładowców WSF. Warte podkreślenia jest także to, ze w e-kompendium każda z tematycznych grup wideo prezentacji została ponadto wzbogacona o glosariusze specjalistycznej terminologii tematycznej oraz wykazy uzupełniającej wiedzę literatury i tematycznych źródeł on-line. Kompendium zostało zamieszczone na Platformie e-learningowej WSF.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych