Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się w WSF 17 maja 2016 r. Wśród przybyłych gościliśmy kadrę i studentów WSF oraz specjalnie zaproszonych gości spoza uczelni. Spotkanie otworzył Rektor WSF, prof. dr hab. Norbert Morciniec. Gratulacje inicjatywny i realizacji projektu przekazał listownie Aleksander Marek Skorupa, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jako prelegenci wystąpili koordynatorzy projektu, reprezentanci partnera oraz przedstawiciele wszystkich grup zaangażowanych w realizację projektu – wykładowcy, studenci oraz specjaliści Działu e-learningu WSF. Dzięki różnorodności prezentacji uczestnicy zobaczyli projekt i jego ocenę z różnych perspektyw, dzielili się doświadczeniami i uwagami dot. podejmowanych w projekcie działań, wreszcie wspólnie szukali odpowiedzi na pytania – jak najlepiej wykorzystać wypracowane wspólnie rezultaty oraz skutecznie kontynuować współpracę partnerską. Szczególną wartość miały wystąpienia studentów WSF, którzy w sposób bardzo ciekawy przestawiali rezultaty swoich prac projektowych zrealizowanych w ramach ekozajęć z modułu "Języki specjalistyczne – Człowiek i środowisko", uruchomionego w ramach projektu.

Galeria zdjęć.

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych