Mobilności

Spotkania w ramach mobilności w krajach i uczelniach partnerskich są bardzo istotnym elementem wpływającym na skuteczną komunikację pomiędzy współpracownikami i efektywne osiąganie zaplanowanych rezultatów. W projekcie „Filolog dla środowiska” odbyło się w sumie 25 wyjazdów, w tym 6 kadry administracyjnej, 9 wykładowców oraz 10 studentów. Korzystając z mobilności zrealizowano warsztaty tematyczne dla kadry WSF we Wrocławiu, ekoseminarium w Norwegii dla kadry i studentów WSF oraz tygodniowe seminarium podsumowujące realizację projektu w Polsce. W ramach wyjazdów odbyto też szereg wizyt roboczych w obu krajach partnerskich, w czasie których omawiano cele działań oraz role partnerów w realizacji projektu w kontekście harmonogramu oraz budżetu. W spotkaniach uczestniczyli koordynatorzy projektu oraz pozostali przedstawiciele zespołu projektowego, w tym specjaliści ds. współpracy z zagranicą oraz rozliczeń pomiędzy partnerami oraz reprezentanci uczestniczących w projekcie wykładowców i studentów. Wizyty partnerskie były również doskonałą okazją do zawarcia nowych cennych znajomości, utrwalania relacji i współpracy partnerskiej oraz zwiedzania malowniczych regionów Sogn og Fjordane w Norwegii oraz Dolnego Śląska w Polsce.

 
 

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych