Zajęcia dydaktyczne

W roku akademickim 2015/2016 zrealizowano łącznie ponad 1000 godzin dydaktycznych z zakresu 7 przedmiotów uruchomionych w ramach projektu. Przedmioty takie jak: Ziemia i jej zasoby, Green Energy, Zdrowie i profilaktyka, Ekoturystyka, Ekokomunikacja oraz Prawo i ekopolityka wchodziły w skład interdyscyplinarnego modułu zajęć Języki specjalistyczne – Człowiek i środowisko, którego realizacja opiera się na połączeniu wiedzy środowiskowej, najwyższych umiejętności językowych oraz wieloletniego doświadczenia dydaktycznego kadry WSF. Ze względu na fakt, że projekt „Filolog dla środowiska” od początku wyróżniał się maksymalną praktycznością podejmowanych działań, wszystkie zajęcia w ramach nowego modułu prowadzone były metodą projektową, by zarówno wykładowcy, jak i studenci rozwijali swoje profesjonalne umiejętności językowe, wykorzystując metody praktyczne i odnosząc się do autentycznego środowiska zawodowego. W wyniku tego uczestnictwo w zajęciach z modułu nie tylko kształtowało znajomość języka obcego specjalistycznego, ale, co równie istotne dla założeń projektowych, wzmacniało świadomość ekologiczną wszystkich uczestniczących w realizacji modułu. W ramach projektu zrealizowany został także kurs Dydaktyka przedmiotowa: Interdyscyplinarne treści w nauczaniu języka obcego.

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych