Warsztaty dra hab. prof. UTH Grzegorza Majkowskiego pt. Dyskurs i jego realizacja na przykładzie ulotki jako gatunku tekstu wyborczego
Warsztaty dra hab. prof. UTH Grzegorza Majkowskiego pt. Dyskurs i jego realizacja na przykładzie ulotki jako gatunku tekstu wyborczego
14.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez dra hab. prof. UTH Grzegorza Majkowskiego pt. Dyskurs i jego realizacja na przykładzie ulotki jako gatunku tekstu wyborczego. Warsztaty zorganizowane zostały przez Katedrę Lingwistyki Kontaktu i Antropologii Dyskursu WSF we Wrocławiu oraz Komisję Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu.

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie
2. Kategoria dyskursu. Kulturowe uwikłania współczesnego dyskursu. Dyskurs jako zjawisko wielowymiarowe i dynamiczne. Kategoria tekstu. Znaczenie tekstu w procesie porozumiewania się. Pojęcie gatunku. Gatunek w genologii lingwistycznej.   
3. Realizacja dyskursu na przykładzie ulotki jako gatunku tekstu wyborczego w dyskursie politycznym.
3.1. Pojęcie ulotki. Ulotka jako gatunek tekstu wyborczego.
3.2. Wymiar komunikacyjny ulotki. Sytuacja wyborcza. Kategoria nadawcy i odbiorcy. Interakcja nadawczo-odbiorcza. Funkcja informacyjna i perswazyjna.
3.3. Struktura ulotki. Akty mowy. Segmentacja horyzontalna. Niewerbalny komponent ulotki.
3.4. Organizacja poznawcza ulotki.
4. Prezentacja ulotek wyborczych z początku XX w. oraz współczesnych ulotek wyborczych i reklamowych.
5. In statu nascendi – próba zbudowania wzorcowej ulotki (wyborczej, reklamowej). Wskazanie na podobieństwo współczesnej ulotki wyborczej i ulotki reklamowej.
6. Zakończenie - dochodząc do tekstu.
7. Co warto przeczytać - przydatna bibliografia.

Grzegorz Majkowski jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu. W kręgu jego zainteresowań badawczych znalazła się problematyka z zakresu historii języka i komunikacji językowej. W ramach pragmatyki tekstowej zajął się zagadnieniami dotyczącymi lingwistyki tekstu, analizy dyskursu, genologii lingwistycznej, w tym gatunkami wypowiedzi w dyskursie politycznym. Kolejny obszar badawczy odnosi się do problematyki logopedycznej, głównie zaburzeń komunikacji językowej dzieci i młodzieży słyszącej oraz niesłyszącej. Grzegorz Majkowski jest autorem monografii: Kohezja w publicystyce okresu Oświecenia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wyd. ŁTN, Łódź 2007, Ulotka jako gatunek tekstu wyborczego, Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Wyd. OFI, Warszawa 2015, współautorem książek: Komunikacja werbalna w aglomeracji miejskiej, Wyd. AJD, Częstochowa 2008, Źródła do dziejów języka polskiego w rękopiśmiennych zbiorach Jasnej Góry, Wyd. WCM, Warszawa-Opole 2011 oraz autorem kilkudziesięciu artykułów i redaktorem prac zbiorowych.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z warsztatów


 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych