Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS
Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu w okresie 01.04.2017 – 30.09.2019 realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Języki specjalistyczne i tłumaczenia branżowe dla obszarów DIS”.

Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem głównym projektu jest dostosowanie programów kształcenia praktycznego na studiach magisterskich kierunku filologia w Wyższej Szkole Filologicznej do potrzeb gospodarki i pracodawców reprezentujących Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje.

Współpracujący z uczelnią w ramach projektu pracodawcy reprezentują wiodące branże w Regionie:

  • branża chemiczna i farmaceutyczna
  • mobilność przestrzenna
  • żywność wysokiej jakości
  • surowce naturalne i wtórne
  • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
  • technologie informacyjno - komunikacyjne.

Grupą docelową projektu są studenci kierunku filologia (filologia angielska, filologia germańska, filologia hiszpańska), łącznie 120 studentów.

Rezultaty projektu:

  • dostosowanie 3 specjalności na kierunku filologia do potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego
  • współpraca uczelni z 6 pracodawcami z ramach programów studiów
  • podniesienie kompetencji u 78 osób w ramach projektu wspartych EFS

Numer projektu: POWR.03.01.0-00-N114/16
Wartość Projektu: 597 122, 50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 579 208, 02 zł

Kontakt

Grzegorz Ziemkiewicz – kierownik projektu
telefon: (71) 395 84 74
e-mail: g.ziemkiewicz@wsf.edu.pl

Pliki do pobrania:

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych