Afiliacja ICI
Afiliacja ICI

Katedra Semiotyki Lingwistycznej i Komunikologii WSF, prowadzona przez prof. dra hab. Zdzisława Wąsika, jako jedyna w Polsce została afiliowanym ośrodkiem Międzynarodowego Instytutu Komunikologii (International Communicology Institute, Washington, DC, USA). W skład ICI wchodzą jednostki badawcze i profesorowie z pięciu kontynentów, prowadzący badania w zakresie komunikacji społecznej i komunikologii.  

Komunikologia to nowa, dynamicznie rozwijająca się  interdyscyplinarna dziedzina z pogranicza socjologii, psychologii, politologii i językoznawstwa, zajmująca się badaniem szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej i społecznej.
Afiliacja przy ICI jest wyraźnym znakiem uznania potencjału badawczo-naukowego WSF.

Nasze badania naukowe

Afiliacja przy ICI 2009

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych