Badania naukowe
Badania naukowe

Kadra naukowo-dydaktyczna WSF prowadzi własne badania naukowe w dziedzinach językoznawstwa ogólnego, szczegółowego i porównawczego, językoznawstwa stosowanego, literaturo- i kulturoznawstwa.

Badania skupiają się na teoretycznych i metodologicznych aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu oraz wyznacznikami tożsamości i dziedzictwa kulturowego. Szeroka działalność naukowa uczelni jest szczególnie cenna dla kształconych przez nas filologów, a dla młodej kadry naukowej jest motorem nieustannego rozwoju. Wyniki prac badawczych są prezentowane m.in. podczas sympozjów i konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych organizowanych przez WSF.

Dajemy w ten sposób jasny sygnał, że jesteśmy uczelnią nastawioną na rozwój własnej kadry i studentów, uczelnią otwartą na wymianę doświadczeń filologów z całego świata.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych