Tryb eksternistyczny
Tryb eksternistyczny

WSF we Wrocławiu umożliwia ubieganie się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym, na zasadach i z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

  

Przewody doktorskie zakończone

Przewody doktorskie wszczęte

 

Osoba do kontaktu: 
Marzena Franków 
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych