Doktorat w WSF
Doktorat w WSF

Studia doktoranckie - doktorat

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu uzyskała uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. W związku z tym, od roku akademickiego 2013/2014, otwierają się nowe możliwości przed studentami i absolwentami, nie tylko WSF, ale także innych uczelni, osobami zainteresowanymi prowadzeniem badań naukowych i popularyzowaniem nauki w zakresie językoznawstwa. Tematyka powstających w WSF rozpraw doktorskich skupia się wokół zagadnień językoznawstwa teoretycznego, językoznawstwa stosowanego oraz interdyscyplinarnych badań lingwistycznych. Badania prowadzone w ramach projektów prac doktorskich dotyczyć mogą problematyki wybranego języka, obcego lub polskiego, lub grupy języków. Rozprawa doktorska przygotowywana jest w języku polskim lub, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału, w języku obcym.

Dlaczego doktorat w WSF

  • WSF uczelnią wyróżniającą – najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • WSF uczelnią znaną i uznaną na świecie – szerokie kontakty międzynarodowe
  • WSF uczelnią międzynarodową – międzynarodowy certyfikat Komisji Europejskiej ECTS Label
  • WSF uczelnią wyspecjalizowaną – filologie w centrum badań
  • WSF uczelnią wytrawnych humanistów – wybitni językoznawcy, literaturo- i kulturoznawcy
  • WSF uczelnią dynamicznych badań naukowych – konferencje, seminaria, badania w zespołach międzynarodowych
  • WSF uczelnią popularyzującą naukę – własne wydawnictwo naukowe, serie wydawnicze, w tym studenckie
  • WSF uczelnia nowoczesną – ciekawe możliwości rozwoju naukowego
  • WSF uczelnią sprawną i niezawodną – profesjonalna obsługa administracyjna

Zapewnimy Ci najlepszą opiekę naukową i wsparcie w uzyskaniu stopnia doktora.

Osoba do kontaktu:
Marzena Franków
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych