Opłaty
Opłaty

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu pobiera opłaty za kształcenie w ramach Programu Doktoranckiego WSF oraz za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w Trybie Eksternistycznym. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące opłat obowiązujących uczestników Programu Doktoranckiego oraz Trybu Eksternistycznego. 

  Program Doktorancki Tryb Eksternistyczny
Opłata kwalifikacyjna 0 zł 300,- zł *
Rata nr 1 - płatna w terminie do 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu przewodu doktorskiego 3.000,- zł 5.000,- zł
Rata nr 2 - płatna w terminie do 14 dni od daty przyjęcia rozprawy doktorskiej przez promotora 5.000,- zł 5.000,- zł

Rata nr 3 - płatna najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą obrony rozprawy doktorskiej

5.000,- zł 5.000,- zł

(*) - Absolwenci WSF zwolnieni są z opłaty kwalifikacyjnej do Trybu Eksternistycznego.

 

Osoba do kontaktu:
Marzena Franków
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych