Problematyka badawcza
Problematyka badawcza

Tematyka powstających rozpraw doktorskich realizowanych w WSF skupia się wokół zagadnień językoznawstwa teoretycznego, językoznawstwa stosowanego oraz interdyscyplinarnych badań lingwistycznych. Opiekę naukową nad kandydatami do uzyskania stopnia naukowego doktora w WSF pełni zespół uznanych fachowców w zakresie językoznawstwa specjalizujących się w określonych zakresach problematyki badawczej.

Prof. dr hab. Norbert Morciniec

Prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

Prof. dr hab. Eugeniusz Ucherek

Prof. dr hab. Krzysztof Janikowski

Prof. dr hab. Michał Post

Prof. WSF dr hab. Janusz Malak

Prof. WSF dr hab. Jacek Pleciński

Prof. WSF dr hab. Adam Wojtaszek

Osoba do kontaktu:
Marzena Franków
m.frankow@wsf.edu.pl

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych