Centrum Lokalizacji CM

Centrum Lokalizacji CM

W 2011 roku Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu rozpoczęła współpracę z Centrum Lokalizacji CM – firmą od lat działającą na rynku Polskim oraz Europejskim w sektorze usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych. Jednym z głównych założeń współpracy jest wspólne organizowanie cyklicznej konferencji Tłumacz a komputer poświęconej zagadnieniom z zakresu tłumaczenia wspomaganego komputerowo, nowoczesnych technologii oraz narzędzi komputerowych w pracy tłumacza oraz praktyki tłumaczeniowej w Polsce. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w czerwcu 2012 i stanowiła przestrzeń do spotkania naukowców z praktykami oraz ze studentami WSF – przyszłymi adeptami zawodu tłumacza.

Od 2013 roku w ramach dwustronnego partnerstwa, firma Centrum Lokalizacji CM objęła patronatem Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Zakresie Języka Niemieckiego w WSF. W ramach współpracy został opracowany autorski program nauczania dla kursu z zakresu Wykorzystania narzędzi komputerowych w tłumaczeniu, w ramach którego zajęcia z tego przedmiotu, prowadzone są przez pracowników Centrum Lokalizacji CM.

Ponadto, Centrum Lokalizacji CM dla studentów opracowała programy praktyk z następujących dziedzin:

  • Tłumaczenia techniczne,
  • Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi,
  • Zastosowanie informatyki w usługach tłumaczeniowych,
  • Sprzedaż i marketing usług tłumaczeniowych.

Dzięki nawiązanej współpracy również w ramach organizacji praktyk, studenci WSF mają okazję wykorzystać nabytą widzę i umiejętności w rzeczywistym środowisku zawodowym, doskonalić umiejętności wykorzystania narzędzi komputerowych CAT w procesie tłumaczenia, poznać system zarządzania projektami w branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej oraz charakter pracy tłumacza w nowoczesnej firmie świadczącej profesjonalne usługi tłumaczeniowe.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych