De Gruyter Open

De Gruyter Open

Na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich zawartego w dniu 4 lipca 2013 r. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu rozpoczęła współpracę z firmą Versita Sp. z o.o. (obecnie De Gruyter Open) dzięki, której nasi studenci mają szansę odbyć praktykę z zakresu budowy baz czasopism i książek naukowych, zdobyć doświadczenie w branży wydawniczej, zapoznać się ze strukturą organizacyjną międzynarodowego wydawnictwa oraz wykorzystać warsztat językowy w pracy zawodowej.

Versita jest czołowym wydawcą czasopism naukowych w modelu Open Access, częścią międzynarodowego wydawnictwa de Gruyter. Publikuje ponad 350 czasopism naukowych, zarówno własnych jak i zewnętrznych, z zakresu głównych dyscyplin naukowych. Wydanwictwo postawło w 2001 roku a od 2006 roku jest członkiem Association of Learned and Professional Society Publishers oraz International Association of Scientific, Technical & Medical Publishers.

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych